Finansowa wiedza dla każdego

Jak zdobyć pieniądze na studia?

Studia uniwersyteckie nie są najlepszym czasem na zarabianie pieniędzy. Zwłaszcza jeżeli odbywają się na kierunku, który wymaga poświęcenia dużej ilości czasu na naukę. Studenci nieraz muszą dokonywać niemałych akrobacji, aby połączyć studia z pracą pozwalającą na wygenerowanie dodatkowych środków. Na szczęście jest kilka metod, które pozwalają studentom na zwiększenie swojego budżetu.

Pieniądze od rodziców czy kredyt z banku?

Dylematem, przed którym staje wielu studentów jest to, czy korzystać z finansowania przez rodziców, co wiąże się z wysokim stopniem zależności, czy skorzystać z opcji, jaką jest pożyczka dla studenta: https://www.wonga.pl/pozyczka-dla-studenta, jaką oferują banki – tak zwane kredyty studenckie. Tego rodzaju kredyty są przyznawane na dość specyficznych warunkach i bardzo różnią się od innych ofert. Ich oprocentowanie jest zazwyczaj dość wysokie, a czas spłaty odroczony do roku, lub dwóch, po ukończeniu studiów. Tego rodzaju kredyty są jednak zazwyczaj obarczone koniecznością dodatkowego zabezpieczenia spłaty, jaką jest poręczenie majątkowe przez osoby trzecie – najczęściej właśnie rodziców studenta.

Stypendia socjalne i naukowe

Uczelnie oferują również możliwość skorzystania ze wsparcia finansowego w sytuacji, gdy średni dochód na osobę w rodzinie studenta nie przekracza określonych progów. Finansowanie takie – o ile student się do niego kwalifikuje – przebiega dwutorowo: jako wsparcie gotówkowe i w formie dopłat do miejsc w akademikach. Stypendia naukowe to o wiele atrakcyjniejsze dla studentów kwoty i mogą osiągnąć blisko tysiąc złotych miesięcznie. Uzyskanie ich jednak nie jest łatwe i wiąże się z koniecznością włożenia ogromnego wkładu pracy w naukę. To rozwiązanie zdecydowanie dla ambitnych. O ile stypendium socjalne może być wypłacane już od pierwszego roku studiów, stypendia naukowe dostępne są zazwyczaj dopiero na roku drugim. Studenci pierwszego roku mogą natomiast starać się o stypendium z tytułu zajęcia wysokiego miejsca w olimpiadach na poziomie liceum.

Praca dla studenta

Brak czasu nie zawsze umożliwia studentom, zwłaszcza pierwszych lat studiów, na podjęcie pracy, mimo że, ze względu na niskie koszta zatrudnienia, pracodawcy chętnie studentów zatrudniają. Dobrym rozwiązaniem wydaje się więc praca zdalna, taka jak copywriting, wykonywanie tłumaczeń, czy przygotowywanie stron internetowych. Oczywiście, zajęcia te wymagają zdobycia pewnej wiedzy, a czasem dość wysokich kwalifikacji, aczkolwiek możliwości jakie daje praca zdalna są tego warte. Korzyść jaka wynika z tego rodzaju pracy polega przede wszystkim na nienormowanym jej czasie i braku konieczności tracenia czasu na dojazdy.