Jakie koszty ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika w 2023 roku
Finansowa wiedza dla każdego

Jakie koszty ponosi pracodawca, zatrudniając pracownika w 2023 roku?

Każda osoba, decydująca się zatrudnić pracownika, poza kwotą wynagrodzenia musi liczyć się z dodatkowymi kosztami. Ich wysokość zależy od rodzaju podpisanej umowy. Jakie są całkowite koszty pracodawcy w przypadku umowy o pracę? Czy są one takie same jak w ubiegłym roku? Co wchodzi w ich skład?

Koszty pracodawcy, a minimalne wynagrodzenie.

Kwoty, jakie zmuszone są uiszczać osoby posiadające swoich pracowników w porównaniu z poprzednim rokiem uległy zmianom. Razem z rozpoczęciem nowego roku, a dokładniej od 1 stycznia 2023 podniesiona została minimalna krajowa. Drugi raz wzrost nastąpił 1 lipca 2023. W roku 2022 najniższe wynagrodzenie wynosiło 3010 zł brutto, w styczniu o 480 zł więcej, a w lipcu doszło już do 3600 zł brutto. Dla pracownika nie jest to wcale duża różnica, jednak sam pracodawca mocno odczuwa wyższe opłaty.

Z czego składają się całkowite koszty na pracownika, które ponosi pracodawca?

Na łączne koszty, jakie musi ponieść pracodawca, składa się kilka wartości. Przede wszystkim jest to wynagrodzenie pracownika za pracę, którą wykonuje. Pracownik otrzymuje jednak z niego tylko kwotę netto, gdyż pozostała wartość to głównie potrącenia za uiszczenie składek. Zobowiązania, które musi opłacić pracodawca to:

 • wynagrodzenie brutto za zatrudnioną osobę,
 • składki ZUS,
 • wpłaty do PPK.

Ile kosztuje zatrudnienie pracownika na podstawie umowę o pracę?

W przypadku umowy o pracę pracodawca musi pokryć:

 • wynagrodzenie netto,
 • składki emerytalne – 9,76%,
 • składki rentowe – 6,50%,
 • składki wypadkowe – 1,67%,
 • Fundusz Pracy – 2,45%,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,1%,
 • podstawowa wpłata PPK – 1,5%.

Warto wspomnieć, że nie są to wszystkie koszty. Pod uwagę trzeba wziąć także inne, przykładowo te, związane z samym zatrudnieniem pracownika. Takie dodatkowe opłaty to na przykład:

 • badania lekarskie,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pracowniczej,
 • wynagrodzenie za okres choroby przez pierwsze 33 lub 14 dni (uzależnione jest to od wieku pracownika),
 • regularne szkolenia BHP oraz inne,
 • dostarczenie materiałów potrzebnych do bezpiecznego wykonywania pracy.

O wszystkich kosztach pracodawcy przeczytasz pod linkiem https://kapitalni.org/pl/artykuly/koszt-calkowity-zatrudnienia-pracownika.