Wskazówki pracownicze

Urlop wychowawczy – podstawowe informacje

Gdy dowiadujemy się, że zostaniemy rodzicami, nie zawsze zdajemy sobie sprawę przywilejów, jakie zgodnie z prawem będą nam przysługiwać po narodzeniu się dziecka. Przed narodzeniem się dziecka warto się z nimi zapoznać by odpowiednio zaplanować i przygotować się do opieki nad nowonarodzonym dzieckiem. Jednym z przywilejów z jakiego mogą skorzystać świeżo upieczeni rodzice jest urlop wychowawczy: https://kapitalni.org/pl/artykuly/urlop-wychowawczy-ile-trwa-i-jak-zlozyc-wniosek-o-jego-przedluzenie,73,506 Z takiego urlopu może skorzystać oboje rodziców, jeśli są pracownikami. 

Istnieją trzy przesłanki, konieczne do wykorzystania urlopu wychowawczego:

* umowa z pracodawcą, obowiązująca i ważna przez okres co najmniej 6 miesięcy,

* pisemnie wniesione zawiadomienie, to jest wniosek do pracodawcy, dotyczący zmiany naszej, życiowej sytuacji,

* pisemna odpowiedź pracodawcy, stanowiąca prawnie obowiązujący dokument świadczący o urlopie wychowawczym

36 miesięcy przewidziane przez Art. 186 Kodeksu Pracy, jako urlop wychowawczy, to aż 3 lata.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać obydwoje rodziców maleństwa – wtedy wynosi on dwa miesiące. Możemy to w prosty sposób obliczyć korzystając z kalkulatora czasu pracy. Dzięki temu dowiemy się, że niezależnie od tego czy nasze potomstwo jest w pełni zdrowe czy też posiada orzeczenie o niepełnosprawności, na wychowanie go możemy wykorzystać 1 miesiąc w danym roku kalendarzowym, do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 roku życia. Co jednak, gdy termin rozpoczęcia urlopu wychowawczego pokrywa się w pracy, i u taty i mamy? Rodzice mogą w tym samym czasie, jednocześnie korzystać z urlopu wychowawczego przez cały okres urlopu. Ważne jest jednak by łączny okres korzystania z tego urlopu nie przekraczał maksymalnego wymiaru przewidzianego w Kodeksie pracy. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę zasady innej dziedziny życia, którą jest psychologia wychowania i rozwoju dziecka, okazuje się, że pierwsze lata życia naszego potomstwa, po jego wyłonieniu się z łona matki, są czymś czego nie da się już zastąpić w przyszłości. Może zatem przy dokonywaniu wyboru w sytuacji ciąży, nie jest najważniejsze to, czy pracodawca udzieli nam jednorazowo, 36 miesięcy przysługującego nam według prawa urlopu, ale to czy potrafimy być jedynymi w swoim rodzaju i najlepszymi na świecie rodzicami kogoś, kogo zdecydowaliśmy się pokochać, zanim się pojawił w naszym wspólnym świecie.