Wskazówki pracownicze

Na czym polega rozwiązanie umowy za porozumieniem stron?

Należy mieć świadomość, że rozwiązanie umowy za porozumieniem stron opisane tutaj – https://kapitalni.org/pl/artykuly/wypowiedzenie-umowy-za-porozumieniem-stron-jak-to-zrobic,73,496 jest zdecydowanie najbardziej bezkonfliktową formą, jeżeli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę. Czy zawsze będzie to najbardziej korzystna opcja dla pracownika albo pracodawcy? 

Zasady rozwiązania umowy za porozumieniem stron 

W przypadku, gdy pracodawca i pracownik będą zgodni w kwestii ustania stosunku pracy, a także wszystkich warunków rozstania się, mogą zdecydować się na podpisanie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Porozumienie nie tylko powinno być przygotowane na piśmie, ale również podpisane zarówno przez jedną, jak i drugą stronę. Warto wspomnieć, że w kodeksie pracy omawiane rozwiązanie umowy o pracę jest poruszone w art. 30. § 1. Koniecznie trzeba wspomnieć, że kodeks pracy nie precyzuje dokładnie pozostałych aspektów, które są związane z taką formą rozwiązania umowy. 

Pracownicy bardzo często zastanawiają się, czy możliwe jest omawiane rozwiązanie umowy bez bez okresu wypowiedzenia. Jest taka opcja, jednak obie strony muszą wyrazić na to zgodę. Możliwe jest nawet rozstanie się z dnia na dzień. Z kolei w przypadku, gdy dane rozwiązanie umowy za porozumieniem stron nie będzie dokładnie precyzowało daty zakończenia współpracy, umowa zakończy się wtedy w dniu podpisania porozumienia. 

Jakie są korzyści z rozwiązania umowy za porozumieniem stron?

Zdecydowanie największym atutem rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron jest opcja ustalenia przez strony okresu wypowiedzenia, może być on nie tylko skrócony, ale również wydłużony. Warto mieć świadomość, że przeważnie wymówienie umowy w ten sposób będzie inicjowane, kiedy jedna ze stron będzie chciała uniknąć bardzo długiego okresu wypowiedzenia

W jakich sytuacjach omawiane rozwiązanie umowy nie będzie korzystne dla pracowników?

– propozycja wychodzi od pracodawcy, a dany pracownik będzie miał obawy, że nie będzie w stanie stosunkowo szybko znaleźć nowego zatrudnienia. Będzie przez to zmuszony do pobierania zasiłku dla bezrobotnych

– pracodawca chce skrócić okres wypowiedzenia. Pracownik w takiej sytuacji może zostać zdecydowanie szybciej bez pracy, co jak wiadomo nie jest dla niego dobrą opcją. 

Porozumienie stron a świadectwo pracy

Bardzo często w przypadku, gdy pracodawca chce się rozstać z danym pracownikiem szybciej i zastanawia się co dokładnie wpisać jako przyczynę jego zwolnienia, wychodzi z propozycją porozumienia, gdzie nie ma obowiązku podania powodu zwolnienia. Jak wiadomo żaden pracownik nie chce mieć w świadectwie pracy wpisanej informacje o zwolnieniu, dlatego bardzo często zgadzają się oni nawet na mało korzystne warunki.