Wskazówki pracownicze

Dni wolne przysługujące z racji na ważne zdarzenia osobiste

Jednym z typów dni wolnych pracownika jest urlop okolicznościowy. Jest on szczególnym uprawnieniem dla osoby pracującej (na umowę o pracę), która ze względu na zaistnienie ważnych zdarzeń osobistych może skorzystać z jednego lub dwóch dni wolnego. 

Jak działa urlop okolicznościowy?

Po pierwsze, tego rodzaju urlop nie jest wliczany do rocznej puli urlopu wypoczynkowego (pula ta to 20 dni albo 26 dni). Dlatego też, aby uzyskać urlop okolicznościowy, należy przedłożyć swojemu pracodawcy odpowiedni wniosek. Musi on zazwyczaj zawierać dołączeniu dokumentu świadczącego o zasadności urlopu. Będą to odpowiednio do zdarzenia akty: ślubu, małżeństwa bądź zgonu. Kiedy takie akty nie zostały jeszcze wydane, pracownik pisemnie zobowiązuje się uzupełnić dokumentację urlopową. Po drugie, warto wiedzieć, że pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu okolicznościowego, czyli inaczej niż jest to w przypadku urlopu wypoczynkowego. Po trzecie, dni wolne ze względu na szczególne okoliczności nie muszą przypadać tego samego dnia co okoliczności. Co więcej, kiedy są to zdarzenia uprawniające do skorzystania z dwóch dni wolnego, nie ma obowiązku wykorzystywać tych dni łącznie, tzn. jeden po drugim. Można więc zrobić między nimi przerwę. Nie może być jednak oczywiście na tyle długa, by mogły pojawić się wątpliwości co do zasadności przyznanego pracownikowi zwolnienia.

Ile dni wolnego przysługuje pracownikowi?

Jeśli chodzi o śmierć bliskich osób, to dokładna liczba dni wolnych zależy od stopnia pokrewieństwa pracownika z osobą zmarłą. Są to:

– 2 dni – w razie zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, matki, ojca, macochy lub ojczyma;

– 1 dzień – w razie zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika (czy też pod jego bezpośrednią opieką).

Urlop okolicznościowy obejmuje także inne wydarzenia rodzinne, to znaczy, pracownik dostanie jeden dzień wolnego na ślub swojego dziecka, a dwa dni wolnego na własny ślub albo z okazji narodzin dziecka.