Finansowa wiedza dla każdego

Pieniądz też może tracić na wartości. Co to oznacza? Jak się przed tym bronić?

Dlaczego za taką samą kwotę jednego roku można kupić więcej, a następnego mniej? Główną przyczyną jest zjawisko spadku siły nabywczej pieniądza, które jest skutkiem inflacji. Na jej konsekwencje może narazić się każdy z nas, dlatego warto poznać ją bliżej.

Czym jest inflacja?

Pod tym pojęciem znajduje się proces powszechnego i stałego wzrostu cen w gospodarce. Gdy dochodzi do wzrostów, wówczas efektem jest zmniejszenie siły nabywczej pieniądza. W praktyce, za taką samą sumę można kupić mniej.

Z tym zjawiskiem mierzy się obecnie wiele krajów na całym świecie i niekoniecznie należy postrzegać je negatywnie. Umiarkowane wzrosty nie mają znaczącego przełożenia na wartość pieniądza. Problemy pojawiają się wtedy, gdy ceny zaczynają rosnąć w dużym tempie.

Na świecie zdarzyło się już kilka wielkich kryzysów inflacyjnych, między innymi w Polsce i w Rzeszy Niemieckiej po I wojnie światowej, pod koniec okresu PRL-u, a niedawno w Zimbabwe, gdzie inflacja liczona była na rekordowym poziomie miliardów procent.

„Ukryty podatek”

Bardzo często zjawisko inflacji określane jest również mianem „ukrytego podatku”. Mowa wtedy o podatku inflacyjnym, który przynosi wyższe dochody dla rządu, ponieważ może on pobierać wtedy wyższe podatki od rosnących cen.

Najczęściej do takiej sytuacji dochodzi na skutek nadmiernego dodruku pieniądza przy próbie finansowania deficytu budżetowego oraz pokrycia rosnących wydatków. Więcej środków płatniczych w obiegu powoduje, że ogólna wartość pieniądza maleje.

Jak zabezpieczyć swoje pieniądze?

Gdy wartość pieniędzy maleje, w takim przypadku można kupić za nie mniej towarów. Przy zachowaniu tego samego poziomu zarobków dochodzi zatem do sytuacji realnego zubożenia. 

Osoby chcące zabezpieczyć swoje oszczędności przed skutkami inflacyjnymi często kupują walutę obcą, głównie z kategorii tak zwanych „bezpiecznych przystani”, czyli na przykład dolar amerykański czy euro. Z kolei właściciele większych sum najczęściej inwestują w dobra, które wolniej tracą swoją wartość, a nawet zyskują, na przykład w nieruchomości.