Finansowa wiedza dla każdego

Darowizna – czy jest opodatkowana?

Podatek od darowizny określony jest według przepisów prawnych. W większości przypadków należy rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, jednak istnieją sytuację, kiedy można uzyskać zwolnienie z konieczności uiszczenia opłaty.

Czym jest darowizna?

Darowizna to najczęściej pieniądze, nieruchomości lub wartościowe przedmioty, które darczyńca oddaje obdarowanemu, kosztem swojego majątku. To również oddanie prawa, np. własnościowego, praw autorskich. Dotyczy to również sytuacji, kiedy np. rodzic pożycza dziecku pewną sumę pieniędzy i rezygnuje ze spłaty zadłużenia. To również w świetle prawa uznawane jest za darowiznę i wymaga odpowiedniego rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

Ile wynosi podatek?

Wysokość podatku wynosi między 3 a 20 procent. Wysokość zależna jest od wartości darowizny oraz od stopnia pokrewieństwa darczyńcy i obdarowanego. Tutaj wprowadzono odpowiedni podział na grupy, które określają kwotę zwolnioną od podatku oraz przynależność. 

1. Grupa pierwsza – małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie.

2. Grupa druga – zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa, rodzeństwo małżonków, małżonków innych zstępnych.

3. Grupa trzecia – pozostali.

Kwoty wolne od opłaty – jakie sumy?

Podatkiem od darowizny objęte są kwoty wyższe niż przewidziane w ustawie. Należy również mieć na uwadze, że kwoty sumują się z ostatnich pięciu lat od ostatniej darowizny. Oto kwoty wolne od podatku:

– 9637 zł dla grupy pierwszej;

– 7276 zł dla grupy drugiej;

– 4902 zł dla grupy trzeciej;

Zwolnienie z podatku mimo przekroczenia kwoty – czy to możliwe?

Osoby z najbliższej rodziny mogą liczyć na całkowite zwolnienie, nawet w przypadku przekroczenia kwoty wolnej, jednak konieczne jest w tym celu spełnienie dodatkowych warunków. W ciągu pół roku od otrzymania darowizny należy zgłosić zaistniałą sytuację w Urzędzie Skarbowym i wypełnić stosowny druk oraz udokumentować przekazanie darowizny.