Finansowa wiedza dla każdego

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Koszty jakie ponosimy, aby uzyskać przychód lub utrzymać źródło przychodów określane są mianem kosztu uzyskania przychodu. Takie koszty możemy odliczyć w zeznaniu rocznym.

Koszty ponoszą zarówno pracodawcy jak i pracownicy. Dla przedsiębiorstwa koszt związany z uzyskaniem przychodu jest dochodem. Dochód ten przy dokonaniu pełnych odliczeń traktujemy jako podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym. Ogólną definicję kosztu przychodu znajdziemy w artykule 22. ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wielkość kosztu uzyskania przychodu

Koszt przychodu ponoszą również pozostali podatnicy. Czyli wszystkie pozostałe osoby, które otrzymują dochód z tytułu np. umowy o pracę, stosunku służbowego czy pracy spółdzielczej. We wszystkich wymienionych stosunkach kwotę kosztu ustalono na stałych poziomach. W październiku 2019 nastąpiła nowelizacja ustawy określająca stawki kosztu na poziomie 250 zł w skali miesiąca i odpowiednio 3000 zł rocznie dla osób na jednym etacie i 4 500 zł rocznie dla osób związanych więcej niż jednym stosunkiem pracy.

Zdarza się – i to nierzadko – że pracownik pracuje w innym miejscu niż jego adres zamieszkania, dojazd do pracy zajmuje mu sporo czasu i wiąże się z większym lub mniejszym wydatkiem. Wtedy pracodawca stosuje wobec pracownika podwyższone koszty uzyskania przychodu odpowiednio je wyliczając – https://kapitalni.org/pl/artykuly/koszty-uzyskania-przychodu-co-to-jest-i-jak-je-liczyc,73,548 W tym celu pracownik składa oświadczenie, w którym zaznacza, że miejsce jego zamieszkania jest inne niż miejsce wykonywania pracy. Podwyższone koszty wynoszą 300 zł miesięcznie i 3 600 zł rocznie dla osób na jednym etacie i odpowiednio 450 zł miesięcznie i 5 400 dla wieloetatowców.

Co można zaliczyć do kosztów?

Ustawa jednoznacznie nie określa wydatków, które możemy wpisać w nasz koszt, jednak będą to pewne grupy towarów i usług pod które konkretne rzeczy możemy podciągnąć.

W pierwszej kolejności mogą to być koszty związane z prowadzeniem biura, czyli koszty związane z zakupem akcesoriów biurowych, mebli czy opłacenia czynszu. Gdy siedziba naszej firmy znajduje się w domu i w domu pracujemy, to naszym kosztem może być również część czynszu mieszkalnego.

Kolejną grupą kosztów są wydatki na wszystkie niezbędne narzędzia potrzebne do wykonywania pracy. Może to być telefon komórkowy wraz z jego abonamentem, sprzęt komputerowy czy wszystkie licencjonowane programy biurowe.

W firmach posiadających pracowników kosztem uzyskania przychodu są również koszty związane z wynagrodzeniem pracownika.

Aby móc każdy z tych wydatków zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu powinny się one znaleźć w prowadzonej w przedsiębiorstwie Księdze Przychodów i Rozchodów.