Co to jest REGON?
Finansowa wiedza dla każdego

Co to jest REGON?

Rejestr Gospodarki Narodowej, znany również jako REGON, to polski system ewidencji podmiotów gospodarczych prowadzony przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Numer REGON nadawany jest firmom, instytucjom oraz organizacjom nieprowadzącym działalności gospodarczej, które działają na terenie Polski. Celem tego systemu jest identyfikacja podmiotów oraz zbieranie informacji statystycznych na potrzeby planowania gospodarczego, badań naukowych i analiz ekonomicznych.

Numer REGON składa się z dziewięciu cyfr, a dla większych przedsiębiorstw posiadających oddziały, stosuje się również dodatkowe rozszerzenia. Każdy numer jest unikalny, co umożliwia jednoznaczną identyfikację danego podmiotu w rejestrze. Dzięki temu systemowi możliwe jest monitorowanie oraz analiza struktury i dynamiki gospodarki na różnych poziomach.

Kiedy potrzebny jest numer REGON?

Posiadanie numeru REGON jest obowiązkowe dla wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. Dotyczy to zarówno jednoosobowych działalności gospodarczych, jak i spółek, fundacji czy stowarzyszeń. Numer REGON jest również wymagany podczas wielu procedur administracyjnych oraz przy zawieraniu umów z kontrahentami.

Przy zakładaniu działalności gospodarczej, przedsiębiorca automatycznie otrzymuje numer REGON po zarejestrowaniu firmy w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku zmiany danych dotyczących firmy, takich jak adres czy rodzaj działalności, konieczne jest zgłoszenie tego faktu do GUS, który aktualizuje informacje w rejestrze.

Dodatkowo, numer REGON jest często wymagany przy ubieganiu się o różnego rodzaju dotacje, kredyty czy inne formy wsparcia finansowego. Służy również do sporządzania sprawozdań statystycznych, które przedsiębiorcy muszą okresowo przesyłać do GUS.

Jak sprawdzić numer REGON?

Sprawdzenie numeru REGON jest stosunkowo proste i może być wykonane na kilka sposobów. Najłatwiejszym z nich jest skorzystanie z wyszukiwarki dostępnej na oficjalnej stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Wyszukiwarka ta umożliwia znalezienie numeru REGON na podstawie nazwy podmiotu, numeru NIP, KRS lub innych danych identyfikacyjnych.

Innym sposobem jest bezpośredni kontakt z urzędem, który może udzielić informacji na temat numeru REGON. Warto również wiedzieć, że numer ten jest często podawany na oficjalnych dokumentach firmowych, takich jak faktury, umowy czy pieczęcie firmowe.

Dostęp do bazy danych REGON jest publiczny, co oznacza, że każdy zainteresowany może sprawdzić dane dotyczące zarejestrowanych podmiotów. Jest to szczególnie przydatne dla przedsiębiorców chcących zweryfikować wiarygodność swoich kontrahentów. Dzięki temu mogą oni uniknąć ryzyka związanego z nawiązywaniem współpracy z firmami o niepewnej sytuacji finansowej lub prawniczej.